پرسش و پاسخ های اخیر

1 امتیاز 6 پاسخ 61 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 37 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب‌های پرطرفدار را مشاهده نمایید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...