پرسش و پاسخ های اخیر

1 امتیاز 6 پاسخ 147 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 96 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 114 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 33 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 36 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 33 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 35 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب‌های پرطرفدار را مشاهده نمایید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...