پرسش و پاسخ های اخیر

2 امتیاز 5 پاسخ 49 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 154 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 101 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 121 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 35 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 35 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 37 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب‌های پرطرفدار را مشاهده نمایید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...