پرسش و پاسخ های اخیر

1 امتیاز 6 پاسخ 122 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 78 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 95 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 35 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب‌های پرطرفدار را مشاهده نمایید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...