پرسش و پاسخ های اخیر در سایر

1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 7 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 4 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 3 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط elahe.mahmoudi کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...