پرسش و پاسخ های اخیر در سایر

0 امتیاز 0 پاسخ 72 بازدید
سوال شده شهریور 25, 1398 در سایر توسط Benyamin
0 امتیاز 0 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده بهمن 14, 1397 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز 5 پاسخ 243 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 92 بازدید
پاسخ داده شده بهمن 14, 1397 در سایر توسط Sara... کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده بهمن 14, 1397 در سایر توسط بی نام
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 3 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 7 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 37 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 82 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...