پرسش و پاسخ های اخیر در سرگرمی

0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده 4 مرداد 1397 در سرگرمی توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 112 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
پاسخ داده شده 3 مرداد 1397 در سرگرمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده 3 مرداد 1397 در سرگرمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 3 مرداد 1397 در سرگرمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
4 امتیاز 3 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 7 پاسخ 33 بازدید
3 امتیاز 7 پاسخ 51 بازدید
2 امتیاز 9 پاسخ 60 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 3 مرداد 1397 در سرگرمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 62 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 21 بازدید
2 امتیاز 5 پاسخ 63 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 29 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 38 بازدید
سوال شده 18 تیر 1397 در سرگرمی توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
10 امتیاز 3 پاسخ 26 بازدید
4 امتیاز 4 پاسخ 30 بازدید
4 امتیاز 5 پاسخ 33 بازدید
سوال شده 13 تیر 1397 در سرگرمی توسط Sara... کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 102 بازدید
سوال شده آبان 4, 1396 در سرگرمی توسط PP کاربر فعال
1 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده شهریور 15, 1396 در سرگرمی توسط somayek
2 امتیاز 1 پاسخ 62 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در سرگرمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در سرگرمی توسط ramin کاربر فعال
2 امتیاز 4 پاسخ 30 بازدید
سوال شده شهریور 5, 1396 در سرگرمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2,884 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در سرگرمی توسط Amir کاربر فعال
2 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سرگرمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 25 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سرگرمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
4 امتیاز 2 پاسخ 393 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سرگرمی توسط farzad
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده شهریور 2, 1396 در سرگرمی توسط user9372 کاربر فعال
3 امتیاز 3 پاسخ 86 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در سرگرمی توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 0 پاسخ 36 بازدید
سوال شده آذر 25, 1395 در سرگرمی توسط نوژان
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...