پرسش و پاسخ های اخیر در سیاست

0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سیاست توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 3, 1397 در سیاست توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 3, 1397 در سیاست توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 4 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 2, 1397 در سیاست توسط MRM کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 53 بازدید
سوال شده تیر 19, 1397 در سیاست توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده تیر 13, 1397 در سیاست توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده تیر 13, 1397 در سیاست توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 29 بازدید
سوال شده شهریور 20, 1396 در سیاست توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در سیاست توسط tm کاربر فعال
1 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در سیاست توسط tm کاربر فعال
2 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در سیاست توسط ramin کاربر فعال
1 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در سیاست توسط Abi
1 امتیاز 0 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سیاست توسط ramin کاربر فعال
2 امتیاز 4 پاسخ 42 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...