پرسش و پاسخ های اخیر در علمی

0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 6 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط farzan9 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط farzan9 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط elahe.mahmoudi کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...