پرسش و پاسخ های اخیر در علمی

0 امتیاز 1 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 33 بازدید
پاسخ داده شده آبان 4, 1396 در علمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 57 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 64 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 11, 1396 در علمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 9, 1396 در علمی توسط ramin کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 9, 1396 در علمی توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 126 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1396 در علمی توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 66 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 1, 1396 در علمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...