پرسش و پاسخ های اخیر در خودرو

0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 28 بازدید
3 امتیاز 6 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 26 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 40 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 37 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 80 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 41 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 155 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 176 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 255 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...