پرسش و پاسخ های اخیر در خودرو

0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
3 امتیاز 6 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 73 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 39 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 28 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 46 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 42 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 42 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 46 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 202 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 204 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 33 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 205 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 568 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 23 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 39 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 440 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...