پرسش و پاسخ های اخیر در خودرو

0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 30 بازدید
3 امتیاز 6 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 51 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 35 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 28 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 41 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 40 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 40 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 142 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 80 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 173 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 312 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 328 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...