پرسش و پاسخ های اخیر در خودرو

0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 29 بازدید
3 امتیاز 6 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 44 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 33 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 27 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 40 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 37 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 108 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 53 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 170 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 237 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده تیر 23, 1397 در خودرو توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 294 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...