پرسش و پاسخ های اخیر در کار

1 امتیاز 5 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
پاسخ داده شده تیر 31, 1397 در کار توسط Maryam کاربر فعال
0 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 42 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 125 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 120 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 72 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 67 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 48 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 48 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 60 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده مهر 21, 1396 در کار توسط علی کاربر فعال
0 امتیاز 3 پاسخ 28 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط PP کاربر فعال
1 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 36 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 34 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در کار توسط Abi
2 امتیاز 2 پاسخ 128 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 62 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 36 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 152 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 50 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 676 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 1,114 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...