پرسش و پاسخ های اخیر در کار

1 امتیاز 5 پاسخ 37 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده تیر 31, 1397 در کار توسط Maryam کاربر فعال
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 146 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 123 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 76 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 78 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 50 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 62 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 38 بازدید
سوال شده مهر 21, 1396 در کار توسط علی کاربر فعال
0 امتیاز 3 پاسخ 29 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط PP کاربر فعال
1 امتیاز 0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 33 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 37 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 35 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در کار توسط Abi
2 امتیاز 2 پاسخ 148 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 63 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 160 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 724 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 1,171 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...