پرسش و پاسخ های اخیر در کار

1 امتیاز 5 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
پاسخ داده شده تیر 31, 1397 در کار توسط Maryam کاربر فعال
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 154 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 125 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 76 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 79 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 52 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 65 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 66 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 38 بازدید
سوال شده مهر 21, 1396 در کار توسط علی کاربر فعال
0 امتیاز 3 پاسخ 30 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط PP کاربر فعال
1 امتیاز 0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 33 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 36 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در کار توسط Abi
2 امتیاز 2 پاسخ 156 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 65 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 39 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 161 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 53 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 734 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 1,192 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 29 بازدید
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...