پرسش و پاسخ های اخیر در کودکان

1 امتیاز 7 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 51 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 7 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 32 بازدید
2 امتیاز 5 پاسخ 44 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده تیر 27, 1397 در کودکان توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
سوال شده تیر 26, 1397 در کودکان توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این موضوع کلیک کنید.
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...