فرق بین which و that در زبان انگلیسی

0
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
فرق بین which و that در زبان انگلیسی در چیست و چه زمانی از هرکدام باید استفاده کنیم؟

2 پاسخ

1
 
بهترین پاسخ
پاسخ داده شده توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
شهریور 14, 1396
انتخاب شده شهریور 15, 1396 توسط Blue

کلمه That:

معادل which است و میتوان به جای who و whom نیز از آن استفاده کرد.

در موارد زیر بکار  می رود:

 1.  هنگامی که در جمله صفت عالی باشد بهتر است به جای which از that  استفاده نمود.
  مثال: This is the best film that I have ever seen
 2.  هنگامی که در جمله اعداد ترتیبی باشد.
  مثال: This is the second time that I make a mistake
 3. هنگامی که کلمات one- something- anything درجمله باشد.
  ?When you buy a book do you buy the one that makes u laugh
  There is something that I must talk about


کلمه what:
اشاره به مرجع نمی کند یعنی اصولاً مرجع نداشته و مشخص نیست که مرجع آن مذکر است یا مونث و معادل با کلمه آنچه - آنچه را که در زبان فارسی است.

?Do u understand what he is talking about

I don, t khow what he was bought for you

3
پاسخ داده شده توسط Amh کاربر حرفه‌ای
تیر 17, 1397
کلمهwhich برای پرسش در اول جمله و کلمه that برای اشاره یه موضوعی یا چیزی که از قبل مطرح شده است به کار میرود .

سوالات مشابه

3 امتیاز 4 پاسخ 3,436 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 1,427 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 110 بازدید
سوال شده شهریور 12, 1396 در زبان توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 114 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 600 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 317 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 109 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 124 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 3 پاسخ 87 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...