مدیران بازاریابی شرکت ها و هيئت مديره

1
سوال شده تیر 19, 1397 در کار توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
ویرایش شده تیر 20, 1397 توسط Sepide
چرا امروزه مدیران بازاریابی را جزو افراد اصلی هیئت مدیره سازمان انتخاب می کنند ولی در گذشته چنین نبوده است؟

1 پاسخ

0
پاسخ داده شده توسط Maryamd کاربر فعال
تیر 24, 1397
قانون چند شرط درباره انتخاب مدیران مقرر داشته است:

مدیران باید از میان شرکاء شرکت انتخاب شوند . بنابراین کسی که دارای سهمی در شرکت نباشد نمی تواند به سمت مدیریت اشتغال یابد.
مدت خدمت آنها به میزانی خواهد بود که در اساسنامه معین شده و حداکثر آن دو سال خواهد بود و اگر مجمع عمومی مایل بود مجدداً برای مدتی که از دو سال تجاوز ننماید آنها را انتخاب می نماید . به هر حال انتخاب مجدد مدیران بلا مانع است .
هیئت مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و هر آن مجمع عمومی بخواهد می تواند آنها را معزول کند.
هر یک از مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند . این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود . سهام مزبور با نام بوده و قابل انتقال نیست.
اشخاص حقوقی که در شرکت دارای سهم هستند ممکن است به سمت مدیریت انتخاب شوند . در این حال یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی از طرف خود در هیئت مدیره معین خواهد نمود .
عده هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام کمتر از پنج نفر نباید باشد ولی بیشتر از پنج نفر مثلاً هفت یا نه یا یازده نفر ( چون معمولاً به علت جلوگیری از اختلاف رأی ، عده هیئت مدیره را فرد انتخاب می نمایند ) طبق مقررات اساسنامه مانعی ندارد. در شرکت های سهامی خاص عده هیئت مدیره معلوم نشده ولی مسلم است هیئت مدیره معلوم نشده ولی مسلم است هیئت مدیره مطابق عرف کمتر از سه نفر نخواهد بود.
انتخاب هیئت مدیره قسمت اخیر ماده 88 به طرز مخصوصی قرار داده ، به این طریق که در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء رأی دهنده در عده مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند . البته به این طریق تصور می رود کسی که مورد تمایل اکثریت سهام داران باشد بدون هیچ نوع سازشی با سایر مدیران انتخاب می شود . قانون در این باره به قدری اهمیت قائل شده که مقرر داشته اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد

سوالات مشابه

2 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده تیر 19, 1397 در کار توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
سوال شده تیر 15, 1397 در علمی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 3 پاسخ 44 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 4 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 65 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
2 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کار توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 39 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
سوال شده تیر 30, 1397 در کار توسط MRM کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...