سوالات اخیر

0 امتیاز 1 پاسخ 93 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 35 بازدید
سوال شده 21 بهمن 1396 در سایر توسط مهسا -عباسی
0 امتیاز 0 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 146 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 79 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 72 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در برنامه‌نویسی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 57 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در سایر توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 62 بازدید
سوال شده آبان 25, 1396 در مذهبی توسط tm کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 55 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 72 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 108 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 58 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده آبان 14, 1396 در سلامت توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 39 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 177 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 50 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 73 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
سوال شده آبان 5, 1396 در مذهبی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آبان 5, 1396 در سایر توسط zhugeliang
1 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
سوال شده آبان 4, 1396 در علمی توسط tm کاربر فعال
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...