سوالات اخیر

0 امتیاز 0 پاسخ 50 بازدید
سوال شده 25 شهریور 1398 در سایر توسط Benyamin
0 امتیاز 0 پاسخ 55 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 33 بازدید
سوال شده 19 تیر 1398 در ورزشی توسط هادی
0 امتیاز 0 پاسخ 93 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 27 بهمن 1397 در سلامت توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 44 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در مالی و اقتصادی توسط realhood
0 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز 0 پاسخ 35 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در حیوانات توسط sonya کاربر فعال
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در تغذیه توسط m.k کاربر فعال
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در علمی توسط sonya کاربر فعال
0 امتیاز 0 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط m.k کاربر فعال
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در روانشناسی توسط nasi91 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در تغذیه توسط farzan9 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در علمی توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...