آخرین سوالات دارای برچسب اطلاعات_عمومی

0 امتیاز 0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 31 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 30 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 35 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 77 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 25 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط elahe.mahmoudi کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 66 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 26 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 54 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 59 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 25 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در حیوانات توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...