آخرین سوالات دارای برچسب سلامت

0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 20 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سایر توسط sonya کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 38 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 42 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در سلامت توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 105 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 6 پاسخ 159 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مرداد 1, 1397 در سلامت توسط m.k کاربر فعال
0 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
سوال شده تیر 29, 1397 در سلامت توسط Afsanekhani کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
سوال شده تیر 25, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 5 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 26 بازدید
سوال شده تیر 22, 1397 در علمی توسط donya کاربر فعال
0 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 7 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 28 بازدید
سوال شده تیر 22, 1397 در سلامت توسط donya کاربر فعال
1 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 19 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...