آخرین سوالات دارای برچسب سلامتی

0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط Maryam کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در تغذیه توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 114 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در سلامت توسط sonya کاربر فعال
1 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 27 تیر 1397 در علمی توسط donya کاربر فعال
0 امتیاز 6 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 7 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 24 تیر 1397 در علمی توسط donya کاربر فعال
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 24 تیر 1397 در سلامت توسط Samin کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 24 تیر 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...