آخرین سوالات دارای برچسب سلامت

0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در سلامت توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سایر توسط sonya کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 39 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 43 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در سلامت توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 107 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 6 پاسخ 161 بازدید
سوال شده مرداد 3, 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 1, 1397 در سلامت توسط m.k کاربر فعال
0 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
سوال شده تیر 29, 1397 در سلامت توسط Afsanekhani کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
سوال شده تیر 25, 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 29 بازدید
سوال شده تیر 22, 1397 در علمی توسط donya کاربر فعال
0 امتیاز 4 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 7 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 29 بازدید
سوال شده تیر 22, 1397 در سلامت توسط donya کاربر فعال
1 امتیاز 3 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 26 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...