آخرین سوالات دارای برچسب سلامت

0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در سایر توسط sonya کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 36 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در زیبایی توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 33 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در سلامت توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 96 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 6 پاسخ 147 بازدید
سوال شده 3 مرداد 1397 در زیبایی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 1 مرداد 1397 در سلامت توسط m.k کاربر فعال
0 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 29 تیر 1397 در سلامت توسط Afsanekhani کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 25 تیر 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 7 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 24 بازدید
سوال شده 22 تیر 1397 در سلامت توسط donya کاربر فعال
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 17 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 20 تیر 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 6 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 20 تیر 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 19 تیر 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 8 پاسخ 25 بازدید
2 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 18 تیر 1397 در سلامت توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...