آخرین سوالات دارای برچسب علمی

0 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...