آخرین سوالات دارای برچسب علمی

0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
سوال شده بهمن 14, 1397 در علمی توسط sonya کاربر فعال
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده بهمن 14, 1397 در علمی توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 26 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 33 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...