آخرین سوالات دارای برچسب علمی

0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 1 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...