آخرین سوالات دارای برچسب علمی

0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در علمی توسط sonya کاربر فعال
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 14 بهمن 1397 در علمی توسط ami_rr
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Faeze کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در علمی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سایر توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...