آخرین سوالات دارای برچسب ورزش

0 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در سلامت توسط Amh کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
سوال شده مرداد 5, 1397 در ورزشی توسط Amh کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 42 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 201 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 75 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 34 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 6 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 28 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 28 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
سوال شده مرداد 2, 1397 در ورزشی توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
سوال شده تیر 24, 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 25 بازدید
سوال شده تیر 20, 1397 در ورزشی توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 26 بازدید
سوال شده تیر 20, 1397 در ورزشی توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 35 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
سوال شده تیر 19, 1397 در ورزشی توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده تیر 18, 1397 در ورزشی توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
سوال شده تیر 17, 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
3 امتیاز 4 پاسخ 30 بازدید
سوال شده تیر 17, 1397 در سلامت توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 5 پاسخ 25 بازدید
سوال شده تیر 16, 1397 در زیبایی توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
4 امتیاز 3 پاسخ 25 بازدید
7 امتیاز 4 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 27 بازدید
سوال شده تیر 14, 1397 در کودکان توسط mahi کاربر فعال
0 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
سوال شده تیر 14, 1397 در سلامت توسط Zari کاربر فعال
1 امتیاز 4 پاسخ 48 بازدید
سوال شده تیر 13, 1397 در علمی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 30 بازدید
سوال شده تیر 13, 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 5 پاسخ 25 بازدید
سوال شده تیر 13, 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...