آخرین سوالات دارای برچسب ورزش

0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در سلامت توسط Amh کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 5 مرداد 1397 در ورزشی توسط Amh کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 6 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در ورزشی توسط peyman1990 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 7 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 2 مرداد 1397 در ورزشی توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 24 تیر 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 20 تیر 1397 در ورزشی توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 4 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 20 تیر 1397 در ورزشی توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 19 تیر 1397 در ورزشی توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 18 تیر 1397 در ورزشی توسط yalda_ کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 17 تیر 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
3 امتیاز 4 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 17 تیر 1397 در سلامت توسط Sepide کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 5 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 16 تیر 1397 در زیبایی توسط aut94 کاربر حرفه‌ای
4 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 14 تیر 1397 در کودکان توسط mahi کاربر فعال
0 امتیاز 5 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 14 تیر 1397 در سلامت توسط Zari کاربر فعال
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 13 تیر 1397 در علمی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 6 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 13 تیر 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 5 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 13 تیر 1397 در ورزشی توسط Samin کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...