کاربر Samin

عضوی به مدت 1 سال (از تیر 12, 1397)
عنوان کاربری: کاربر عضو
اختیارات اضافی: اضافه کردن دیدگاه ها
امتیاز مثبت به سوال ها
امتیاز دهی به پاسخ ها
امتیاز منفی به پست ها
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط Samin

امتیاز: 3,792 امتیاز (رتبه بندی #11)
عنوان: کاربر حرفه‌ای
سوالات: 192 (45 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 98 (7 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 1
آمار امتیازدهی: 39 سوال, 94 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 118 امتیازات مثبت, 15 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 549 امتیازات مثبت, 37 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Samin

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...