فعالیت های اخیر توسط aban

0 امتیاز 2 پاسخ 77 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 65 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 47 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 51 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 63 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 8 پاسخ 52 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...