فعالیت های اخیر توسط aban

0 امتیاز 2 پاسخ 88 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 72 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 51 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 42 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 62 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 73 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 8 پاسخ 56 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...