فعالیت های اخیر توسط aban

0 امتیاز 1 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 33 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 38 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...