فعالیت های اخیر توسط aban

0 امتیاز 1 پاسخ 72 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 57 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 40 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 38 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...