سوالات ارسای توسط aban

0 امتیاز 2 پاسخ 88 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 72 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 51 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 42 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 39 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 73 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 53 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 8 پاسخ 56 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 77 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 8 پاسخ 53 بازدید
2 امتیاز 5 پاسخ 64 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 63 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در سرگرمی
1 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 9 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 38 بازدید
3 امتیاز 9 پاسخ 59 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در روانشناسی
2 امتیاز 5 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 87 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در سایر
3 امتیاز 7 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 28 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 52 بازدید
1 امتیاز 5 پاسخ 42 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
3 امتیاز 6 پاسخ 35 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
سوال شده شهریور 6, 1396 در مذهبی
2 امتیاز 4 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 7 پاسخ 33 بازدید
2 امتیاز 7 پاسخ 31 بازدید
2 امتیاز 8 پاسخ 48 بازدید
1 امتیاز 8 پاسخ 29 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 32 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در علمی
3 امتیاز 7 پاسخ 51 بازدید
2 امتیاز 7 پاسخ 23 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 29 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در مذهبی
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...