فعالیت های اخیر توسط mohammed

0 امتیاز 1 پاسخ 47 بازدید
2 امتیاز 5 پاسخ 59 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 233 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 73 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 37 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...