فعالیت های اخیر توسط tm

0 امتیاز 3 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 80 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 116 بازدید
1 امتیاز 8 پاسخ 49 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 42 بازدید
سوال شده شهریور 15, 1396 در رابطه
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 31 بازدید
3 امتیاز 9 پاسخ 51 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
3 امتیاز 7 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
سوال شده شهریور 8, 1396 در علمی
1 امتیاز 8 پاسخ 24 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 15 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...