فعالیت های اخیر توسط tm

0 امتیاز 3 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 95 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 160 بازدید
1 امتیاز 8 پاسخ 53 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 46 بازدید
سوال شده شهریور 15, 1396 در رابطه
1 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 36 بازدید
3 امتیاز 9 پاسخ 59 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
3 امتیاز 7 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
سوال شده شهریور 8, 1396 در علمی
1 امتیاز 8 پاسخ 29 بازدید
2 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...