فعالیت های اخیر توسط tm

0 امتیاز 0 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 62 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 55 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 30 بازدید
سوال شده شهریور 16, 1396 در رابطه
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 34 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده شهریور 8, 1396 در علمی
1 امتیاز 3 پاسخ 9 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...