فعالیت های اخیر توسط tm

0 امتیاز 0 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 40 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 28 بازدید
سوال شده شهریور 16, 1396 در رابطه
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 31 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده شهریور 8, 1396 در علمی
1 امتیاز 3 پاسخ 8 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 6 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...