پرسش و پاسخ های اخیر در سایر

1 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
2 امتیاز 0 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 22 مهر 1396 در سایر توسط zhugeliang
0 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...