سوالات اخیر

1 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در زبان توسط hamid1369
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در سایر توسط arash1990
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
2 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 2 روز قبل در سایر توسط zhugeliang
2 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 3 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 6 روز قبل در خرید توسط SM
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 26 شهریور 1396 در سایر توسط mohsen
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 21 شهریور 1396 در زیبایی توسط user9372
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...