سوالات اخیر

0 امتیاز 1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 21 بهمن 1396 در سایر توسط مهسا -عباسی
0 امتیاز 0 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 78 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 67 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 60 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در برنامه‌نویسی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 47 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در سایر توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 21 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 45 بازدید
سوال شده آبان 25, 1396 در مذهبی توسط tm کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 36 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 65 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 43 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده آبان 14, 1396 در سلامت توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 36 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 71 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 64 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 27 بازدید
سوال شده آبان 5, 1396 در مذهبی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آبان 5, 1396 در سایر توسط zhugeliang
1 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 37 بازدید
سوال شده آبان 4, 1396 در علمی توسط tm کاربر فعال
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...