سوالات اخیر

0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 21 بهمن 1396 در سایر توسط مهسا -عباسی
0 امتیاز 0 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 57 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در برنامه‌نویسی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در سایر توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 34 بازدید
سوال شده آبان 25, 1396 در مذهبی توسط tm کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 49 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 34 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 9 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده آبان 14, 1396 در سلامت توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 34 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 53 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 50 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آبان 5, 1396 در مذهبی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آبان 5, 1396 در سایر توسط zhugeliang
1 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 31 بازدید
سوال شده آبان 4, 1396 در علمی توسط tm کاربر فعال
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده آبان 4, 1396 در علمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...