سوالات اخیر

0 امتیاز 2 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 2 آذر 1396 در برنامه‌نویسی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 2 آذر 1396 در سایر توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 25 آبان 1396 در مذهبی توسط tm کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 0 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 14 آبان 1396 در سلامت توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 46 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 50 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 آبان 1396 در مذهبی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 5 آبان 1396 در سایر توسط zhugeliang
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده 4 آبان 1396 در علمی توسط tm کاربر فعال
1 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 4 آبان 1396 در علمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 0 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 4 آبان 1396 در سرگرمی توسط PP کاربر فعال
0 امتیاز 2 پاسخ 30 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...