سوالات بر اساس بیشترین پاسخ

2 امتیاز 6 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 6 پاسخ 32 بازدید
3 امتیاز 5 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1396 در خرید توسط s.mkh
0 امتیاز 5 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 2 شهریور 1396 در زیبایی توسط user9372
2 امتیاز 5 پاسخ 58 بازدید
سوال شده مهر 11, 1395 در تحصیل توسط بی نام
3 امتیاز 4 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 4 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 19 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 22 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 12 شهریور 1396 در ورزشی توسط hadifar
2 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 11 شهریور 1396 در سفر توسط Abi
2 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 6 شهریور 1396 در مذهبی توسط alee
0 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 6 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 12 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 1 شهریور 1396 در سلامت توسط hesam
3 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 11 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 1 شهریور 1396 در علمی توسط mgh2
0 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 46 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 56 بازدید
سوال شده آذر 4, 1395 در تحصیل توسط بی نام
0 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 15 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 21 شهریور 1396 در مالی و اقتصادی توسط PP
1 امتیاز 2 پاسخ 8 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...