پربازدید ترین سوالات

1 امتیاز 1 پاسخ 130 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 103 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 96 بازدید
سوال شده 18 دی 1395 در کامپیوتر و موبایل توسط بی نام
1 امتیاز 1 پاسخ 89 بازدید
2 امتیاز 0 پاسخ 82 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 65 بازدید
2 امتیاز 5 پاسخ 58 بازدید
سوال شده مهر 11, 1395 در تحصیل توسط بی نام
1 امتیاز 3 پاسخ 56 بازدید
سوال شده آذر 4, 1395 در تحصیل توسط بی نام
1 امتیاز 2 پاسخ 48 بازدید
سوال شده آذر 3, 1395 در تحصیل توسط بی نام
0 امتیاز 1 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 46 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 45 بازدید
سوال شده آذر 10, 1395 در تحصیل توسط بی نام
1 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده 24 دی 1395 در زبان توسط بی نام
1 امتیاز 2 پاسخ 39 بازدید
سوال شده 19 دی 1395 در تحصیل توسط بی نام
3 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 38 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 38 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 35 بازدید
سوال شده مهر 11, 1395 در خرید توسط بی نام
0 امتیاز 6 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 30 بازدید
2 امتیاز 6 پاسخ 29 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 28 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 27 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 27 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 26 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده آبان 9, 1395 در کار توسط بی نام
3 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده آبان 9, 1395 در خرید توسط بی نام
0 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده مهر 20, 1395 در ورزشی توسط بی نام
0 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 23 بازدید
سوال شده آذر 25, 1395 در سرگرمی توسط نوژان
0 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 23 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز 5 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1396 در خرید توسط s.mkh
1 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...