پربازدید ترین سوالات

1 امتیاز 2 پاسخ 2,130 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 1,359 بازدید
سوال شده مهر 27, 1396 در تغذیه توسط PP کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 687 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در فنی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 570 بازدید
سوال شده شهریور 5, 1396 در سرگرمی توسط Amir کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 515 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 474 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 398 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 359 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در گیاهان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 5 پاسخ 316 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 276 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 238 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 224 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 222 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در فنی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 210 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 193 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 189 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 187 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 170 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 169 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 165 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 148 بازدید
سوال شده شهریور 26, 1396 در سایر توسط mohsen
0 امتیاز 2 پاسخ 133 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 132 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 131 بازدید
2 امتیاز 0 پاسخ 127 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 126 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در علمی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 114 بازدید
سوال شده شهریور 2, 1396 در گیاهان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 3 پاسخ 106 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 105 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 104 بازدید
سوال شده دی 18, 1395 در کامپیوتر و موبایل توسط بی نام
1 امتیاز 1 پاسخ 102 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 100 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1396 در سرگرمی توسط SM
4 امتیاز 2 پاسخ 98 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سرگرمی توسط farzad
0 امتیاز 1 پاسخ 94 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 91 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 85 بازدید
سوال شده دی 24, 1395 در تحصیل توسط بی نام
1 امتیاز 2 پاسخ 84 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 82 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 80 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 80 بازدید
سوال شده شهریور 21, 1396 در مالی و اقتصادی توسط PP کاربر فعال
1 امتیاز 1 پاسخ 77 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 76 بازدید
سوال شده آذر 10, 1395 در تحصیل توسط بی نام
2 امتیاز 1 پاسخ 67 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1396 در ورزشی توسط PP کاربر فعال
1 امتیاز 3 پاسخ 67 بازدید
سوال شده آذر 4, 1395 در تحصیل توسط بی نام
1 امتیاز 3 پاسخ 66 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در علمی توسط mgh2
0 امتیاز 2 پاسخ 65 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...