پربازدید ترین سوالات

1 امتیاز 2 پاسخ 595 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 576 بازدید
سوال شده مهر 27, 1396 در تغذیه توسط PP کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 271 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در فنی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 241 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 164 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در سرگرمی توسط Amir کاربر فعال
0 امتیاز 1 پاسخ 159 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 158 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 151 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 131 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 121 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در گیاهان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 103 بازدید
سوال شده دی 18, 1395 در کامپیوتر و موبایل توسط بی نام
3 امتیاز 5 پاسخ 99 بازدید
2 امتیاز 0 پاسخ 99 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 98 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1396 در سرگرمی توسط SM
0 امتیاز 2 پاسخ 96 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 95 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 93 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 91 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 88 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 86 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 74 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در فنی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 73 بازدید
سوال شده شهریور 26, 1396 در سایر توسط mohsen
0 امتیاز 2 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 66 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 61 بازدید
سوال شده آذر 4, 1395 در تحصیل توسط بی نام
0 امتیاز 2 پاسخ 60 بازدید
سوال شده آذر 10, 1395 در تحصیل توسط بی نام
2 امتیاز 5 پاسخ 60 بازدید
سوال شده مهر 11, 1395 در تحصیل توسط بی نام
1 امتیاز 3 پاسخ 55 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در علمی توسط mgh2
1 امتیاز 2 پاسخ 55 بازدید
سوال شده آذر 3, 1395 در تحصیل توسط بی نام
0 امتیاز 1 پاسخ 52 بازدید
سوال شده دی 18, 1395 در کامپیوتر و موبایل توسط بی نام
0 امتیاز 1 پاسخ 51 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 50 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 50 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 50 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 49 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 48 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 47 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 47 بازدید
سوال شده شهریور 21, 1396 در مالی و اقتصادی توسط PP کاربر فعال
0 امتیاز 3 پاسخ 47 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 47 بازدید
سوال شده دی 24, 1395 در زبان توسط بی نام
1 امتیاز 2 پاسخ 47 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 46 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در علمی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 46 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
سوال شده شهریور 24, 1396 در کامپیوتر و موبایل توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 45 بازدید
سوال شده دی 24, 1395 در تحصیل توسط بی نام
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...