پربازدید ترین سوالات

1 امتیاز 1 پاسخ 130 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 111 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 104 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 98 بازدید
سوال شده 18 دی 1395 در کامپیوتر و موبایل توسط بی نام
1 امتیاز 1 پاسخ 89 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 87 بازدید
2 امتیاز 0 پاسخ 86 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 67 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 64 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 58 بازدید
سوال شده آذر 4, 1395 در تحصیل توسط بی نام
2 امتیاز 5 پاسخ 58 بازدید
سوال شده مهر 11, 1395 در تحصیل توسط بی نام
0 امتیاز 2 پاسخ 56 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 52 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 50 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 50 بازدید
سوال شده آذر 10, 1395 در تحصیل توسط بی نام
1 امتیاز 2 پاسخ 50 بازدید
سوال شده آذر 3, 1395 در تحصیل توسط بی نام
0 امتیاز 3 پاسخ 48 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 47 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 47 بازدید
1 امتیاز 3 پاسخ 47 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 44 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 41 بازدید
سوال شده 24 دی 1395 در زبان توسط بی نام
0 امتیاز 1 پاسخ 40 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 39 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 39 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 39 بازدید
سوال شده 19 دی 1395 در تحصیل توسط بی نام
0 امتیاز 2 پاسخ 38 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 37 بازدید
1 امتیاز 6 پاسخ 35 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 35 بازدید
سوال شده مهر 11, 1395 در خرید توسط بی نام
0 امتیاز 2 پاسخ 34 بازدید
3 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز 4 پاسخ 34 بازدید
2 امتیاز 6 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 32 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 31 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 29 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...