پربازدید ترین سوالات

1 امتیاز 2 پاسخ 5,114 بازدید
4 امتیاز 1 پاسخ 2,162 بازدید
سوال شده مهر 27, 1396 در تغذیه توسط PP کاربر فعال
0 امتیاز 2 پاسخ 1,161 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در گیاهان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 1,140 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در فنی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 1,115 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 1,089 بازدید
سوال شده شهریور 5, 1396 در سرگرمی توسط Amir کاربر فعال
3 امتیاز 2 پاسخ 803 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 780 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 766 بازدید
3 امتیاز 5 پاسخ 639 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 627 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 589 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 547 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 453 بازدید
سوال شده شهریور 2, 1396 در گیاهان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 435 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در فنی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 2 پاسخ 394 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 391 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 341 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 319 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 314 بازدید
0 امتیاز 3 پاسخ 293 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 260 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 249 بازدید
سوال شده شهریور 2, 1396 در سفر توسط s.mkh کاربر فعال
1 امتیاز 1 پاسخ 243 بازدید
0 امتیاز 2 پاسخ 226 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 224 بازدید
سوال شده شهریور 26, 1396 در سایر توسط mohsen
1 امتیاز 1 پاسخ 220 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 184 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 182 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
4 امتیاز 2 پاسخ 180 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سرگرمی توسط farzad
0 امتیاز 5 پاسخ 178 بازدید
سوال شده شهریور 2, 1396 در زیبایی توسط user9372 کاربر فعال
0 امتیاز 2 پاسخ 175 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 170 بازدید
1 امتیاز 2 پاسخ 160 بازدید
سوال شده شهریور 21, 1396 در مالی و اقتصادی توسط PP کاربر فعال
2 امتیاز 0 پاسخ 145 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 144 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 144 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در علمی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 2 پاسخ 143 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 142 بازدید
سوال شده شهریور 19, 1396 در ورزشی توسط PP کاربر فعال
1 امتیاز 1 پاسخ 141 بازدید
0 امتیاز 0 پاسخ 139 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 139 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 136 بازدید
1 امتیاز 1 پاسخ 134 بازدید
0 امتیاز 1 پاسخ 131 بازدید
سوال شده شهریور 2, 1396 در گیاهان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
0 امتیاز 1 پاسخ 129 بازدید
سوال شده شهریور 14, 1396 در زبان توسط Blue کاربر حرفه‌ای
1 امتیاز 1 پاسخ 127 بازدید
سوال شده شهریور 21, 1396 در ورزشی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...