سوالات بر اساس بیشترین آرا

4 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 17 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 11 شهریور 1396 در روانشناسی توسط aban
3 امتیاز 5 پاسخ 34 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
3 امتیاز 4 پاسخ 11 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 17 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 20 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
3 امتیاز 2 پاسخ 18 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 22 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 38 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 20 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 7 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 11 شهریور 1396 در سفر توسط Abi
2 امتیاز 3 پاسخ 16 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 10 شهریور 1396 در زیبایی توسط aban
2 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 9 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 5 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 18 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 5 شهریور 1396 در تغذیه توسط Abi
2 امتیاز 2 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 16 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 13 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 21 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
2 امتیاز 6 پاسخ 33 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 3 شهریور 1396 در فنی توسط farzad
2 امتیاز 3 پاسخ 7 بازدید
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...