سوالات بر اساس بیشترین آرا

4 امتیاز 2 پاسخ 180 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سرگرمی توسط farzad
3 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 34 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در روانشناسی توسط aban کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 5 پاسخ 639 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
3 امتیاز 4 پاسخ 16 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در سلامت توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در علمی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده شهریور 6, 1396 در زیبایی توسط aban کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سرگرمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در کامپیوتر و موبایل توسط Blue کاربر حرفه‌ای
3 امتیاز 2 پاسخ 25 بازدید
3 امتیاز 3 پاسخ 59 بازدید
سوال شده شهریور 1, 1396 در سرگرمی توسط user9372 کاربر فعال
3 امتیاز 1 پاسخ 44 بازدید
3 امتیاز 1 پاسخ 22 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 24 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 627 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 60 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1396 در کامپیوتر و موبایل توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده شهریور 16, 1396 در تغذیه توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
سوال شده شهریور 13, 1396 در سلامت توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 3 پاسخ 14 بازدید
سوال شده شهریور 11, 1396 در سفر توسط Abi
2 امتیاز 2 پاسخ 22 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 17 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
2 امتیاز 2 پاسخ 16 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در زیبایی توسط aban کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 2 پاسخ 57 بازدید
سوال شده شهریور 10, 1396 در کار توسط user9372 کاربر فعال
2 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در زیبایی توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در سرگرمی توسط ramin کاربر فعال
2 امتیاز 1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در علمی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در علمی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 2 پاسخ 31 بازدید
سوال شده شهریور 9, 1396 در سفر توسط aban کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 2 پاسخ 12 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در کامپیوتر و موبایل توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده شهریور 7, 1396 در روانشناسی توسط aban کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 3 پاسخ 20 بازدید
سوال شده شهریور 6, 1396 در مذهبی توسط علی کاربر فعال
2 امتیاز 1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده شهریور 6, 1396 در تغذیه توسط Abi
2 امتیاز 2 پاسخ 14 بازدید
سوال شده شهریور 5, 1396 در سرگرمی توسط aban کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
سوال شده شهریور 5, 1396 در کامپیوتر و موبایل توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده شهریور 5, 1396 در خرید توسط Amir کاربر فعال
2 امتیاز 1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در زیبایی توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 3 پاسخ 15 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در تحصیل توسط aban کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 2 پاسخ 24 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در رابطه توسط aban کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در سلامت توسط vanaei کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 1 پاسخ 19 بازدید
2 امتیاز 6 پاسخ 43 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1396 در سرگرمی توسط Blue کاربر حرفه‌ای
2 امتیاز 2 پاسخ 19 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 15 بازدید
2 امتیاز 1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در فنی توسط farzad
2 امتیاز 1 پاسخ 14 بازدید
2 امتیاز 3 پاسخ 9 بازدید
سوال شده شهریور 3, 1396 در سلامت توسط aban کاربر حرفه‌ای
سوال تازه‌ای بپرسید
به نسخه آزمایشی سامانه پرسش و پاسخ پرسک، محصول مشترک آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی و آزمایشگاه سیستمهای اجتماعی دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر خوش آمدید.
...